20 40 60 80 Lumír Ivan nyní 10 let 20 let 30 let 40 let 50 let 60 let 70 let 80 let

V roce 2014 se v ČR narodili pouze 3 kluci pojmenovaní Lumír.

Graf zobrazuje počet novorozenců pojmenovaných Lumír na 10.000 narozených dětí v průběhu posledních 85 let.

Domácí podoby jména Lumír

Domácí podoby jména Lumír jsou Lumírek, Lumek, Lumča, Míra.

Původ a význam jména Lumír

Původ: české jméno

Význam jména: známé z 19.století z Rukopisu královedvorského (patrně vymyšleno jeho autorem), lze snad považovat i za zkráceninu jéna Lubomír, tj. mírumilovný

Kdy má svátek Lumír?

Lumír má svátek 28.2.

© 2015 vybiramejmeno.cz