20 40 60 80 Ladislava Ivan nyní 10 let 20 let 30 let 40 let 50 let 60 let 70 let 80 let

V roce 2014 se v ČR narodily pouze 3 holky pojmenované Ladislava.

Graf zobrazuje počet novorozenců pojmenovaných Ladislava na 10.000 narozených dětí v průběhu posledních 85 let.

Domácí podoby jména Ladislava

Domácí podoby jména Ladislava jsou Láďa, Laďka, Lada, Lála.

Původ a význam jména Ladislava

Původ: slovanské jméno

Význam jména: ženská podoba k Ladislav, tedy slavný vládou, slavná vláda (jméno bylo mylně spojováno též se slovem lad a vykládáno jako slavný, slynoucí ladností).

Kdy má svátek Ladislava?

Ladislava má svátek 27.6.

© 2015 vybiramejmeno.cz